Rally Oval Racing Rally Racing

Historie

De 350Z Challenge is ontstaan uit de wens zeer betaalbare en spectaculaire rallywagens aan de start van Nederlandse rally wedstrijden te krijgen.

Initiatiefnemer in deze was Informatique voorman Etienne Struijs die aanvang 2008 met het idee kwam de haalbaarheid te beproeven van het bouwen en aan de start brengen van een populaire achterwiel aangedreven Jappanner, de Nissan 350Z.

Het rallyseizoen 2008 werd als een test jaar gebruikt om tot een definitieve samenstelling van de wagen te komen. Hierbij werd de betrouwbaarheid van de wagen inzake het motorische en elektronische gedeelte sterk in de gaten gehouden. De Nissan 350Z blijkt zeer betrouwbaar te zijn en geniet alom waardering bij het publiek.

Nico Biesheuvel maakt zich bij de national sportbond sterk om het idee van Etienne Struijs gehomologeerd te krijgen. Vele hobbels werden genomen waarna begin 2009 in nauw overleg met het Bestuur Sectie Rally van de KNAF het tot een overeenkomst.

De nieuwe klasse C8 is definitief. In het reglement worden diverse afspraken vastgelegd met als kerngedachte het betaalbaar blijven van deelname voor toekomstige deelnemers.

Gesteld kan worden dat de 350Z naast een geducht wapen tevens een uiterst betrouwbare machine is die het rijden in cup-verband tot een plezier maakt.

.